LUX FR DE US

Bijouxen
Den Heng mecht och design Bijouxen, handgemach oder och an der 3D rapid manufacturing Method. Wann du och emol en Bijoux wells deen just vir dech, op deng Moos oder dain Numm huet da fro mol no, do geet villes vir net ze deier. Messeng, Alu, Inox, Vergold, Echt Selwer, Echt Gold, Titan, Meteorit, Glas, oder Plastik...


Fro den Heng
Dai Numm 
Deng Email
Dai Message
Captcha code aginn: