LUX FR DE US

Hologramm
Absolut fälschungssecher, ideal vir Entreesbilljeten, Verpackungen. Wellt dir äeren ganz perseinlechen Hologramm machen sou wei dir en wellt, Keen standard Muster vun der Stang, zum eenmoleg genschtegen Prais. Autocollant, Heiss-prägung, Peschband oder Transparent. Et get naicht wat mei Fälschungssecher as an dobai super ausgesait. Vill verschidden Effekter sin meigelech, z.B. Flipflop, Bewegung, Deiften, Farw-wieselen an mei. Vir Secherheet kann een eng Selbstzersteierung machen oder onsichtbar Laser Muster. Serien nummeren ( verstoppt oder sichtbar) geet och. Ideal vir Entrées-tickeen oder aaner Fälschungssecherungen oder Manipulatiounssechungen. Froot den Heng einfach mol, délaien sin zwar relativ lang (e puer wochen)


Fro den Heng
Dai Numm 
Deng Email
Dai Message
Captcha code aginn: